Παροχές

Παροχές

-Φιλοξενούμε παιδιά από 2,5 χρονών - μέχρι την εγγραφή τους στο Δημοτικό σχολείο

-Λειτουργούμε Δευτέρα – Παρασκευή: 7:30 – 17:00 και Σάββατο: 9:00 – 14:00
 Λειτουργούμε και τον μήνα Άυγουστο!

-Ιδιόκτητο και καινούργιο σχολικό λεωφορείο για την μεταφορά των παιδιών
προς και από το σταθμό μας. Σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές
ασφαλείας. (Υπουργική Απόφαση 25665/1831/12/2013)

-Ολιγομελή τμήματα

-Καθημερινή γραπτή ενημέρωση

-Συχνές συναντήσεις – ενημερώσεις με τους γονείς κατά την διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.

-Παροχή γευμάτων: Παρέχουμε πλήρη διατροφή σύμφωνα με τις συμβουλές του παιδίατρου

-Πρόγραμμα Αθλητισμού: Mε εξειδικευμένο καθηγητή φυσικής αγωγής και κατάλληλο εξοπλισμό κάθε εβδομάδα.

-Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας: Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική
γλώσσα μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες.
(Με πτυχιούχο εξωτερικό συνεργάτη)

-Μαθήματα Μουσικοκινητική αγωγής: Τα βασικά συστατικά είναι κίνηση, λόγος
και ρυθμός.Με τα μουσικά όργανα του Carl Orff, και τα μουσικά παιχνίδια τα
παιδιά έχουν μια ολοκληρωμένη μάθηση όσον αφορά την μουσική και τις
βασικές έννοιες της. (Με πτυχιούχο εξωτερικό συνεργάτη)

-Ιατρική παρακολούθηση: Συνεργασία με παιδίατρο και παιδο-οδοντίατρο

-Οικογενειακή συμβουλευτική: Ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις με τον
παιδοψυχολόγο

-Συνεργασία με Λογοθεραπευτή: Ο οποίος αξιολογεί
όλα τα παιδιά του σχολείου μας

-Γιορτές: Χρίστουγεννα και Καλοκαίρι, 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου